Que erro observas nos cálculos seguintes?

Como tería que resolverse?

Cal é a solución final?